Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, är Finland sämst i Norden på att locka internationella investerare. Enligt rapporten är det främst byråkratin och dyra tillstånd som placerar Finland så långt ner i rankingen. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att Finland måste bli bättre på att locka investerare för att klara sig på den internationella marknaden.

– Finland måste bli bättre på att föra en långsiktig politik som minskar risken för investerare och där de vet vad de kan förvänta sig av marknaden. Här har regeringen och politiken en betydande roll. Byråkratin för internationella investeringar måste minska – inte öka, säger Sigfrids.

Också arbetsmarknaden i Finland anses vara mycket oflexibel, vilket skadar vår konkurrenskraft internationellt. Svensk Ungdom har länge förespråkat en mer flexibel arbetsmarknad där exempelvis arbetstidslagen skulle förbättras.

– Finland är i ett stort behov av internationella investerare, inte minst efter coronapandemin. Vi måste förenkla den välutbildade, utländska arbetskraftens väg hit och därmed göra det mer attraktivt för företag att investera i Finland. Vi måste skapa möjligheter till investeringar, inte hinder för dem, avslutar Sigfrids.