Regeringen bestämde under vårens budgetförhandlingar att fortsätta understöda torvförbränningen i Finland. Enligt regeringsprogrammet ska användningen av torv som energikälla minska med minst hälften fram till år 2030. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att Finland måste fasa ut torven så fort som möjligt och att regeringens målsättningar inte är tillräckligt ambitiösa.

– Torvfrågan måste få en lösning. FN klassificerar torv som ett fossilt bränsle, men regeringen väljer att inte beskatta det som ett sådant. Finland måste få ett slut på torvförbränningen så fort som möjligt och istället satsa på energikällor som genererar mindre utsläpp, säger Sigfrids.

Förutom utsläppen orsakar också dikningen av torvmarken stora skador för vattendrag och naturens mångfald. Svensk Ungdom anser att Finland inte längre har råd att tveka och skjuta upp beslut som berör koldioxidutsläpp eller den biologiska mångfalden.

– Många av Finlands vattendrag och de arter som lever i dem är hotade på grund av föroreningar. Regeringens tilltro till att torvförbränningen försvinner av sig själv räcker inte. Finland behöver konkreta beslut framom kompromisser om vår allas framtid.