Regeringen presenterade idag sitt resultat från senaste dagarnas budgetförhandlingar. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids ser utbildningen som budgetförhandlingarnas stora vinnare, och som ett glädjeämne för hela Svensk Ungdom. Däremot har satsningarna på ungas psykiska hälsa inte nått den nivå som förbundet hade hoppats på.

– De nedskärningar i forskningen som var på tapeten innan budgetförhandlingarna realiserades inte, vilket är en stor lättnad. Utbildning och forskning har alltid varit Finlands trumfkort, och jag är speciellt glad över att forskare och studerande från utlandet i framtiden kommer kunna få ett D-visum, säger Sigfrids.

Hon uttrycker ändå sin besvikelse över att ungas mentala hälsa inte prioriterades i den utsträckning som skulle behövas.

– Efter coronapandemin finns en stor hälsoskuld särskilt bland unga, och tillgängligheten av bland annat psykologer och psykoterapeuter är inte vad den behöver vara. Regeringen har tyvärr valt att skjuta fram problemet, vilket kommer att stå oss dyrt i framtiden.

Regeringen har också valt att höja studerandes inkomstgräns, något Svensk Ungdom länge arbetat för. Höjningen är dock enbart temporär, vilket Sigfrids kritiserar.

– Vi har länge arbetat för att höja inkomstgränsen för studerande och gläds över beslutet. Däremot är det tråkigt att höjningen enbart är temporär, då det finns klar forskning på att en permanent höjning på 50 procent skulle medföra ökade skatteintäkter, avslutar Sigfrids.