Svensk Ungdoms personalteam har fått förstärkning av ekonomie magister Veera Julin som vikarierande verksamhetsledare för Åbolands krets.

Julin är hemma från Pargas och har studerat nationalekonomi vid Åbo Akademi. Hon har även suttit i Åbo Akademis studentkårs styrelse 2019 och jobbat bland annat för Natur och Miljö.

– Det ska bli spännande och roligt att få jobba med ungdomar på ett såväl lokalt, nationellt som internationellt plan. Ungas röst och åsikter behöver lyftas upp ännu mer i dagens samhälle, säger Julin.

Veera Julin tillträdde tjänsten 27.10.2021 och vikarierar Matilda Holmström som är studieledig.