På tisdag publicerade stadsstyrelsens ordförande i Vasa, Maria Tolppanen, en insändare om sexuella trakasserier. Insändaren har orsakat en enorm mediauppståndelse, eftersom Tolppanen i insändaren skuldbelägger offer för sexuella trakasserier. Ordförande för Svensk Ungdom i Österbotten, Rasmus Mattus, anser att den här typen av uttalanden inte kan gå obemärkt förbi och att förtroendet för Tolppanen är förlorat.

– Det är otroligt oroväckande att en person i ledande position skriver en insändare av sådan här karaktär och att den dessutom undertecknats som stadsstyrelsens ordförande. Tolppanen hävdar att hon publicerat texten som privatperson. Svensk Ungdom i Österbotten anser det ändå vara oacceptabelt att en person med en betungande position inom staden yttrar en sådan här åsikt, säger Rasmus Mattus.

Efter insändaren har Tolppanen gjort ett flertal intervjuer där hon ständigt fortsatt beskylla offer för sexuella trakasserier. Vidare för hon fram argument om “hur naturen fungerar” som bortförklaring.

– I enkäten Hälsa i skolan, publicerad av Institutet för hälsa och välfärd, framkommer tydligt att sexuella trakasserier ökat markant i skolorna i Vasa. Att efter dessa oroväckande siffror gå ut med att skuldbelägga offer för trakasserier är förkastligt. Svensk Ungdom i Österbotten vill se åtgärder på alla plan för att våra skolor och samhället ska vara fria från sexuella trakasserier. Tolppanens uttalanden bidrar inte till det här. För att råda bot på problematiken ser vi ingen annan utväg än att hon avgår från sin post som stadsstyrelsens ordförande i Vasa.