Beskattningen av förvärvsinkomster har debatterats efter Yles undersökning om hur riksdagsledamöterna förhåller sig till en sänkning. Svensk Ungdoms vice ordförande NicholasKujala uppmanar regeringen att sänka förvärvsinkomstskatten redan under denna regeringsperiod.

– En sänkning skulle uppmuntra till arbete och därmed bidra till regeringens målsättning att höja sysselsättningsgraden. Sänkningen skulle också få fart på hushållens köpkraft, och uppmuntra människor att använda sina lokala tjänster, konstaterar Kujala.

En eventuell skattesänkning ska göras i balans med konjunkturen. Det ekonomiska gapet som uppstår i statsbudgeten kunde fyllas med skatter på ovälkommen verksamhet.

– Att vi ännu idag subventionerar förbränning av fossila bränslen och annan nedsmutsande verksamhet visar att ekonomipolitiken bygger på gamla strukturer. Vi måste genomföra en grön skatteväxling där den som smutsar betalar. Då möjliggörs också en större skattereform för arbetstagare, avslutar Kujala.