I fredags rapporterade Hufvudstadsbladet att svenskspråkiga gymnasiestuderande i Helsingfors inte hade möjlighet att rösta i skolan under stadens ungdomsrådsval. Valet inleddes förra veckans måndag, men valbåsen uteblev i många gymnasier, bland annat alla de svenskspråkiga. Kretsordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors Morris Liemola ser det här som ytterst problematiskt.

– Helsingfors stad stoltserade bara några dagar innan med sin nya tvåspråkiga logotyp som ska visa att staden tar tvåspråkigheten på allvar. Logotypen blir ändå inget mer än symbolpolitik när man därefter inte lyckas garantera röstningmöjligheter åt stadens svenskspråkiga gymnasieelever. Det uppfyller inte grundprinciperna för demokrati, säger Liemola.

Enligt staden är det resursbrist som lett till att man ”prioriterat” bort de svenskspråkiga gymnasierna. Den huvudsakliga målgruppen för valet sägs vara högstadieelever, vilket betytt att staden nedprioriterat gymnasiernas röstningspunkter. Liemola poängterar att bristfälliga resurser inte raderar det faktum att staden särbehandlat finskspråkiga gymnasier framom de svenskspråkiga.

Liemola föreslår att staden skulle fundera på möjligheterna att genomföra ungdomsrådsvalet elektroniskt. Det gjordes i Vasa, där systemet de facto medförde en höjd röstningsprocent.

– Ett elektroniskt genomfört val vore att handla demokratiskt. Om man ändå vill behålla valbåsen kunde en möjlighet vara att använda bås i alla högstadier och i alla gymnasier genomföra valet elektroniskt. Att ignorera svenskspråkiga gymnasier är inget alternativ. Röstningsprocenten bland unga är låg redan idag och unga blir knappast mer motiverade att rösta i framtida val om de kategoriseras som ”icke-prioriterade” på basis av modersmålet, avslutar Liemola.