Finland har som mål att bli kolneutralt år 2035. För att uppnå den här målsättningen säger Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids att en grön skatteväxling måste införas i Finland. Med en grön skatteväxling avses att varor som genererar höga utsläpp beskattas hårdare och varor som genererar mindre utsläpp beskattas lägre.

– För att på allvar få bukt på utsläppen behöver vi införa en grön skatteväxling. Det här skulle motivera alla finländare att konsumera klimatsmart och förhoppningsvis också inspirera andra länder att göra samma sak, säger Sigfrids.

En grön skatteväxling betyder att förorenaren betalar för utsläppen, vilket i långa loppet gör att det alltid lönar sig att välja klimatsmart. Samtidigt ger det möjligheten att sänka skatten på arbete och bidra till regeringens mål om att höja sysselsättningsgraden.

– En grön skatteväxling gör det mer lönsamt att reparera produkter som gått sönder istället för att köpa nya och bidra till slit-och-släng-kulturen. Skatteväxlingen kan också lösa problemet med konkurrensen mellan klimatbelastande och klimatsmarta produkter på marknaden, eftersom det för företagare skulle bli mer lönsamt att producera klimatsmarta produkter, säger Sigfrids.