Anna Oksanen, 26, har tillträtt tjänsten som verksamhetsledare för Nylands krets. Hon har det senaste året fungerat som ordförande för förbundets högskolepolitiska utskott Liberala studerande, och övergår nu från förtroendevald till anställd i Svensk Ungdoms personal.

Oksanen är ekonomie kandidat och slutför för tillfället sina studier i organisation och ledning på handelshögskolan vid Åbo Akademi.

– Jag ser verkligen fram emot att få jobba med Nylands krets som omfattar ett stort område och därmed också har enorm potential. Jag är även taggad på att få sparra våra fantastiska kandidater i välfärdsområdesvalet och förverkliga en lyckad kampanj i detta unika val, säger Oksanen.

Oksanen tillträdde tjänsten 29.11.2021 och efterträder Ellen Wenman.