Ett flertal kommuner har gått in för olika modeller för att erbjuda unga gratis preventivmedel. Eftersom alla kommuner ändå inte gör det är situationen bland unga just nu ojämlik. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids vill att alla välfärdsområden ska gå in för att erbjuda alla unga under 25 år gratis preventivmedel för att råda bot på den rådande ojämlikheten.

– Genom att erbjuda gratis preventivmedel förebygger Finland antalet aborter. Det minskar både konsekvenserna för den enskilda individen, vilka följer av till exempel oönskade graviditeter eller könssjukdomar, och de ekonomiska konsekvenserna på ett samhälleligt plan, säger Sigfrids.

Genom att erbjuda gratis preventivmedel har välfärdsområdena också möjlighet att erbjuda preventivrådgivning i en större utsträckning.

– Preventivrådgivningen är avgörande för att unga ska hitta det preventivmedel som lämpar sig bäst. Reformen av social- och hälsovården är också en möjlighet att se över systemen och göra dem enhetliga. Alla välfärdsområden bör i framtiden erbjuda kvalitativ preventivrådgivning och gratis preventivmedel för alla unga under 25 år. Ingen ska behöva lämna bort preventivmedlen på grund av ekonomiska orsaker, avslutar Sigfrids.

Här kan man läsa hela Svensk Ungdoms valprogram för välfärdsområdesvalet. Programmet finns tillgängligt på svenska och finska på Svensk Ungdoms webbplats.