I flera omgångar har det rapporterats om att regeringen planerar införa en värdeökningsskatt (bl.a. Svenska YLE 26.04). Tanken med värdeökningsskatten är att förebygga skatteflykter till diverse skatteparadis runt världen. Morris Liemola, vice ordförande för Svensk Ungdom, anser dock skatten vara mer skadlig än nyttig, med hänvisning till finansministeriets expertbedömning som menar att skatten är problematisk.

– Denna ”exitskatts” påverkan på vårt näringsliv och arbetsmarknad är negativ. Samtidigt förbryllar det mig att man väljer att ignorera finansministeriets bedömning, vars resonemang baserar sig på statistik och fakta, säger Liemola

Vidare påpekar Liemola att regeringen bortser från hur skatten kommer att påverka investeringsviljan, och från de negativa konsekvenserna skatten kommer innebära för både näringslivet och tillgången på arbetskraft. De branscher som strävar efter klimatomställning, såsom produktionsindustrin och jordbruket, borde enligt honom ligga i större fokus då samhället återhämtar sig från pandemin och samtidigt försöker göra sig oberoende av fossila bränslen. Även byråkratikostnaderna förväntas bli höga.

– Värdeökningsskattens kostnader i form av byråkrati skulle enligt vissa källor till och med nästan utväga intäkterna. Den föreslagna skattens nytta är knapp, och skadan på Finland i form av ekonomisk förlust och överkomplicerad byråkrati kan bli stor. Finland är redan sämst i Norden på att locka investeringar från utlandet. Samtidigt måste vi locka utländsk arbetskraft för att ekonomin ska kunna återhämta sig från pandemin. Värdeökningsskatten skulle ha det motsatta resultatet än vad som är önskvärt, säger Liemola