Svensk Ungdom är nöjda med att legaliseringen av snus har fått plats i samhällsdiskussionen. Förbundet har länge förespråkat legaliseringen av snus och lyft upp frågan med jämna mellanrum. Snusanvändningen har ökat i Finland trots förbud och tullen beslagtar varje år en större mängd snus. År 2021 beslagtog tullen 9100 kilogram snus, vilket är 2000 kilogram mer än föregående år.

– Vårt nuvarande förbud har enbart lett till en stor grå ekonomi och organiserad kriminalitet. Då intresset för snus är väldigt högt trots förbudet är staten tvungen att använda resurser på bland annat  tullen, utan inkomst i form av skatteintäkter, säger Julia Ståhle, förbundsordförande. 

Snuset i Finland omsätter uppskattningsvis 50 miljoner euro om året, vilket visar att förbudet inte har fått finländarna att sluta snusa, utan att man hittat nya illegala vägar att få tag på snus.

– Om snuset skulle vara lagligt kunde man beskatta försäljningen och använda medlen till bland annat vård. Fastän snus kan anses vara bättre än rökning är det heller inte ofarligt och därför är det viktigt att staten kan reglera marknaden, säger Ståhle.