Riksdagen behandlar som bäst förändringsförslag i både beredskapslagen och gränsbevakningslagen. Gränsbevakningslagen innehåller en lagändring, som skulle ge möjlighet att stänga den östra gränsen för asylsökande och därmed stoppa möjligheten att söka asyl. Svensk Ungdoms förbundsordförande Julia Ståhle ställer sig kritisk till förslaget och hoppas på klarare besked från Svenska riksdagsgruppen.

– Vi måste följa internationell lag. Det är ett faktum att antalet personer som söker asyl ökar i och med oroligheterna i världen och klimatkrisen och därför måste det finnas en reell möjlighet att söka asyl också här, säger Ståhle

Både Gröna riksdagsgruppen och Vänsterförbundets riksdagsgrupp har uttalat sig om att de ser en avstängning av den östra gränsen som problematisk och poängterat att det är en mänsklig rättighet att få söka asyl. Den Svenska riksdagsgruppen har däremot ännu inte tagit tydlig ställning emot förslagen. 

– Den Svenska riksdagsgruppen borde starkare visa att vi står bakom de mänskliga rättigheterna. Att rösta igenom en lag som spelar på den populistiska gränspolitiken ska inte vara en del av vår politik, säger Ståhle