Det rådande världsläget har fått levnadskostnaderna att öka. Olika grupper i samhället påverkas på olika plan av prishöjningarna. Låginkomsttagare, som studerande och barnfamiljer med unga föräldrar drabbas speciellt hårt av ökningen av levnadskostnaderna.

– Unga har oftast inte hunnit göra besparingar och är beroende av bidrag. Dessa personer kan heller inte minska sina utgifter, då kostnaderna består av nödvändiga inköp som mat. Få studerande har möjlighet att minska sina kostnader ytterligare och många barnfamiljer har det extra svårt att få ekonomin att gå ihop under sommarlovet, säger Julia Ståhle, Svensk Ungdoms förbundsordförande.

Majoriteten av de finländska hushållen anser sig ha en god inkomst. För att majoritetens vardag ska påverkas markant av prishöjningarna borde priserna stiga märkbart. Den nuvarande situationen skapar därför en klyfta i samhället då vardagen för främst en mindre grupp påverkas väldigt kraftigt.

– Det är otroligt viktigt att den sociala tryggheten uppehålls och att vi stöder de grupper som riskerar att falla i fattigdom. Det handlar om en kombination av lösningar som inkluderar bland annat en höjning av måltidsstödet, sänkta avgifter för småbarnspedagogik och att skolmat skulle erbjudas också utanför skoltid, säger Ståhle.