Christoffer Ingo, 27, har på onsdagen nominerats som kandidat i riksdagsvalet 2023 av SFP i Österbottens kretsstyrelse. Ingo är fullmäktigeordförande i Korsholms kommun, landsbygdsföretagare och sakkunnig vid SLC. Han fungerade som förbundsordförande för Svensk Ungdom 2017-2019.

– I mitt politiska värv har jag lärt mig att man för att uppnå resultat behöver ha sakkunskap, kunna samarbeta och brinna för det man arbetar för. Österbotten ska nu och i framtiden vara attraktivt och livskraftigt. För att lyckas behöver unga ges bästa förutsättningar att må bra, utbilda sig och bidra på vår attraktiva arbetsmarknad. Väljs jag in i riksdagen vill jag vara en röst som representerar över generationerna.