Alma Portin, 19, valdes under kretsens höstmöte på måndag till ordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors och samkretsen. Portin studerar kemiteknik vid Aalto universitetet. Hon efterträder Morris Liemola som numera fungerar som vice ordförande för SU:s förbundsstyrelse. 

– Svensk Ungdom i Helsingfors kommer att arbeta för att försäkra att även unga hörs och syns i beslutsfattandet. Vi kommer att arbeta för ett bra resultat i riksdagsvalet med målet att aktivera unga väljare, säger Portin. 

Under kretsstyrelsemötet fattades även ett beslut om att ändra kretsens namn till Svensk Ungdom i Helsingfors och samkretsen. Kretsen har tidigare haft namnet Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finlands krets. 

Till kretsens styrelse valdes även: Augusto Asís de BarrosTyko Hertzberg, Viljami KaskiluotoAlma PortinBertha Simojoki samt Amanda Söderblom. Som ersättare valdes Benjamin BerganVeronica HelanenMorris Liemola och Nelly Liemola.