I Finland har ungas psykiska ohälsa blivit allt vanligare. Krisen har pågått under många år och situationen har förvärrats under coronapandemin, men vi ser ännu inga konkreta åtgärder. 

Under tisdagen demonstrerar bland annat de politiska ungdomsorganisationerna för terapigarantin genom att bilda en kö framför riksdagens trappor. 

– Regeringen måste komma med lösningar, eftersom illamåendet ökar och köerna till hjälp eller stöd inte har blivit kortare. Att åtgärda den kris som vår generation lever i kommer att vara väldigt dyrt, men att inte ta till ordentliga åtgärder för att förbättra situationen kommer att i längden bli dyrare på många sätt, säger Julia Ståhle, förbundsordförande för Svensk Ungdom. 

Medborgarinitiativet om terapigarantin har trots brett politisk stöd och över 50 000 underskrifter inte fortskridit på förväntat sätt. Initiativet har varit i behandling sedan slutet av år 2019.

– Genom en nationell terapigaranti kan fler få den vård de behöver inom en viss tid. Att vi ännu måste ta upp saken efter nästan 3 år, trots det offentliga stödet som överskriver partigränserna, är förbluffande, avslutar Ståhle.