Svensk Ungdom i Egentliga Finland har under kretsens höstmöte (26.10) valt Sabina Olin, 24, till ny kretsordförande. Olin efterträder William Gräsbeck, som har fungerat som kretsens ordförande de senaste två åren.

– Precis som Svensk Ungdoms andra kretsar siktar vi in på ett lyckat riksdagsval. Vi har bra kandidater som vi vill stöda så gott vi kan och se till att de ungas röster blir hörda, säger Olin

Olin är utexaminerad tradenom från Yrkeshögskolan Novia år 2020. Nu studerar hon till ekonomie magister vid Åbo Akademi. Olin har bott i Åbo i över fem år men är ursprungligen hemma från Tenala i Raseborg.

– Jag vill väcka upp kretsens verksamhet efter pandemin och ordna evenemang igen. Vi har fått förfrågningar på samarbete med andra föreningar och ungdomsförbund. Jag ser fram emot att skapa nya kontakter och hålla intressanta diskussioner om aktuella ärenden, avslutar Olin.

Till övriga styrelsemedlemmar valdes:

Mi Adolfsson
Rasmus Anttila
Ingrid Geust
Alexander Kruglov
Sebastian Lindgren
Ingrid Möller
Aleksandra Sjöberg

Med suppleanter:

Janina Fagerholm
Linda Johans
Oscar Skogberg
Julie Wallin