Varapuheenjohtaja
Maatalous- ja maaseutupolitiikka, ympäristöpolitiikka