LIBERALA STUDERANDE LSK

Liberala Studerande LSK är Svensk Ungdoms högskolepolitiska utskott. LSK är en samlande kraft för alla studerande med en liberal värdegrund. Målet är att påverka högskolepolitiken på nationell och lokal nivå.

</p> 

Liberala studerande LSK

nationellt_link_ikon

.LSK och kårval

Vid alla student- och studerandekårer ordnas kår- eller delegationsval för att välja kårens högsta beslutsfattande organ, nämligen kårfullmäktige eller delegationen. Valen sker vanligen vartannat år. LSK samlar kandidater med liberala värderingar.

LSK har aktiva lokalavdelningar i Åbo, Helsingfors och Vasa. Ifall du har frågor om Liberala Studerande LSK kan du kontakta ordförande Alexandra Saarinen, alexandra.saarinen(a)liberal.fi eller utskottets politiska sekreterare Veronica Aspelin, veronica.aspelin(at)liberal.fi.

ALEXANDRA SAARINEN,

Ordförande för Liberala Studerande LSK