Prenumerera på uttalanden

Hör av dig till info(at)su.fi om du vill få SU:s uttalanden skickad till dig per e-post.

Svensk Ungdom och LSK: Att skära i studenthälsans viktigaste uppgifter är enbart idiotiskt

Social- och hälsovårdsreformen innebär förändringar även för studenthälsovården. Svensk Ungdom och det högskolepolitiska utskottet Liberala Studerande, LSK, kritiserar de planerade nedskärningarna i gynekolog- och hudvårdstjänsterna, som skulle betyda att specialläkartjänsterna för gynekologin och hudvården försvinner. Svensk Ungdom och LSK kräver att beslutsfattarna tar sitt förnuft till fånga och inte skär i den lilla specialsjukvård som i dag erbjuds studerande. Frida Sigfrids, vice ordförande för Svensk Ungdom, uttrycker sin oro över nyheterna.

– Att skära i den lilla specialsjukvård studenthälsan erbjuder är alldeles idiotiskt. I dag är användningsgraden av gynekolog- och hudvårdstjänsterna väldigt hög, vilket tydliggör det stora behovet. Att höja tröskeln för tjänsterna gynnar ingen, säger Sigfrids.

Studenthälsans tjänster är skräddarsydda för just studerande, och gynekolog- och hudvårdstjänsterna hör till de mest använda.

– Redan i dag ser gynekologtjänsterna lite olika ut på olika enheter, men eftersom social- och hälsovårdsreformen fortfarande är så pass oklar är det ännu viktigare att specialläkarna som finns på studenthälsans enheter bevaras, påpekar Sigfrids.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone