Många unga upplever arbetsmarknaden som belastande och mer än två tredjedelar uppger att arbetet kräver så mycket att de blir utbrända.

Det framkommer i ungdomsbarometern som publicerades i dag, där det också syns att trenden är märkbart större bland unga kvinnor. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids kräver att fler förebyggande åtgärder tas i bruk för att trygga orken för unga på arbetsmarknaden. 

– Åtgärderna är inte tillräckliga i nuläget. Arbetet är inte bara en inkomstkälla utan en stor del av identiteten. Många oroar sig över sin arbetshälsa, vilket inte är hållbart. Vi måste se till att den egna orken kommer i första hand, också i början av karriären. Ingen ska behöva jobba mer än hen klarar av för att avancera i sitt arbete, säger Sigfrids. 

Fler förebyggande åtgärder behövs också för att trygga orken redan innan unga kommer in på arbetsmarknaden. Svensk Ungdom har redan tidigare förespråkat en nationell maxgräns för hur många elever eller studerande en skolpsykolog får vara ansvarig för så att elevernas välmående bättre kan tryggas.

– Vi behöver säkerställa att alla unga får tillräcklig studiehandledning och lättillgängliga psykologtjänster, vilket borde vara en självklarhet men inte är det. En maxgräns för skolpsykologernas elevantal vore en konkret åtgärd som garanterar att alla unga har tillgång till hjälp då det behövs, säger Sigfrids.