Svensk Ungdom samlades till sin 77:e förbundskongress 11–13 september i Helsingfors. Under kongressen behandlades 41 motioner och förbundets politiska program godkändes.

 

Kongressen öppnades på lördagen av förbundsordförande Frida Sigfrids, som i sitt tal lyfte fram hur viktig den liberala rösten är i en värld där populism och opportunistisk politik blivit allt vanligare. “Vi står inför många utmaningar: det förutspås att år 2050 kommer hälften av jordens arter försvinna och 250 miljoner människor vara på flykt som en följd av klimatförändringen. Samtidigt är den demografiska utvecklingen oroande, då Finland befolkning föråldras i snabb takt jämfört med resten av Europa”, sade Sigfrids i sitt tal till kongressdelegaterna.

Efter att Sigfrids öppnat kongressen framfördes hälsningar från SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz, Europaparlamentariker Nils Torvalds, SU:s internationella takorganisationer och CUF i Sverige, De gröna unga, Samlingspartiets ungdomsförbund, Centerungdomens förbund i Finland och FSS.

Efter hälsningarna följde den allmänpolitiska debatten. Delegaterna lyfte fram bland annat oroligheterna i Belarus, vikten av närproducerad mat både ur Finlands säkerhets- och konkurrensperspektiv, och mental ohälsa. “Att fråga efter hjälp kan vara svårt, och det får inte göras svårare på grund av ett system som inte fungerar!” påpekade en delegat i sin taltur.

Nylands krets motion om att förbjuda spelautomater på offentliga ställen skapade aktiv debatt. Många delegater vill förbjuda spelautomater på grund av spelberoende och mental hälsa, medan andra frågade hur man ska finansiera bland annat den ungdomsverksamhet som nu finansieras av Veikkaus. Kongressen valde dock att inte gå in för att förbjuda spelautomater i det offentliga rummet. Inlägg i debatten hölls på tre språk: svenska, finska och engelska, vilket är i linje med förbundets verksamhetsplan 2021 om att bli mer flerspråkigt i sin kommunikation.

Det politiska programmet godkändes efter några ändringar från kongressen.

Kongressen debatterade aktivt de 41 motioner som skickats in. Bland annat motion nummer 21 om studiestöd åt alla heltidsstuderande väckte åsikter både för och emot. Debatten var livlig kring förutsättningar att studera på öppna universitet och det finländska jordbrukets lönsamhet.

Under kongressen godkändes många motioner, bland annat att man i Finland ska ta fram ett certifikat för naturbeteskött i stil med det i Sverige, att bostadsbidraget alltid ska vara individuellt för alla som inte är gifta par eller bor hos sina föräldrar, att undervisningen om samerna och deras kultur ska öka i grundskolan, och att det ska införas injektionsrum i Finland. Kongressen godkände även motionerna om polygama äktenskap samt att införa totalförbud mot sexköp.

Till förbundets ordförande valdes Frida Sigfrids (Borgå). Till vice ordförande valdes Nicholas Кujala (Esbo) och Veera Granroth (Åbo). Som medlemmar i förbundsstyrelsen valdes Annika Lepistö (Närpes), Freja Pontán (Helsingfors), Tyko Hertzberg (Helsingfors), Julia Nouro-Ståhle (Esbo), Magnus Brunnsberg (Helsingfors).

På bilden från vänster: Nicholas Kujala, Julia Nouro-Ståhle, Veera Granroth, Frida Sigfrids, Tyko Hertzberg, Freja Pontán och Magnus Brunnsberg.