Svensk Ungdom samlades till sin 78:e förbundskongress 8–9 maj på distans. Under kongressen behandlades 41 motioner samt två politiska program. Förbundet valde också styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Kongressen öppnades på lördagen av förbundsordförande Frida Sigfrids, som i sitt tal lyfte fram förbundets kommunalvalskampanj. “Vi ska göra den bästa och mest aktiva kampanjen någonsin, trots det rådande läget. Vi ska vara rösten för en ansvarstagande politik i alla kommuner där vi har kandidater”, sade Sigfrids i sitt tal till kongressdelegaterna.

Under kongressen framfördes hälsningar från SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz, Europaparlamentariker Nils Torvalds, SU:s internationella takorganisationer och vänorganisationer, bland annat Civil Forum Belarus och Finlands Svenska Skolungdomsförbund.

Efter hälsningarna följde den allmänpolitiska debatten. Delegaterna lyfte fram bland annat ungas mentala ohälsa, klimatförändringen och hållbar tillväxt, vaccinationer och det kommande kommunalvalet.

“Alla beslut som tas skall vara ekonomiskt, ekologiskt, socialt och etiskt hållbara” påpekade en delegat i sin taltur, medan en annan lyfte fram pandemins konsekvenser för den mentala hälsan: “Hallitus puhui sukupolvikokemuksesta – puhuisin ennemmin mielenterveyskriisistä”.

Det jämlikhetspolitiska programmet samt miljö- och klimatpolitiska programmet godkändes efter några ändringar från kongressen.

Kongressen debatterade aktivt de 41 motioner som skickats in. Bland annat motion nummer 13 om avgiftsfri parkering för studeranden, motion nummer 9 om möjligheterna att bo i Helsingfors och motion nummer 15 om mera stödformer för unga företagare väckte livlig debatt.

Under kongressen godkändes många motioner, bland annat att ett försök på avgiftsfri kollektivtrafik ska göras i Finlands större städer, att solpaneler ska installeras på kommunala byggnader och att alla elever och studerande får en kallelse till en kuratorsträff minst en gång under högstadiet och en gång under andra stadiet. Även motioner om att ett tredje juridiskt kön ska införas, att vaccinationsgraden ska öka, att HBTQIA+-historia ska höra hemma i läroplanen och att det ska finnas möjlighet till hybridstudier i framtiden godkändes under kongressen.

Till förbundets ordförande valdes Frida Sigfrids (Borgå). Till vice ordförande valdes Veera Granroth (Åbo) och Nicholas Kujala (Esbo). Som medlemmar i förbundsstyrelsen valdes Anton Broända (Kronoby), Victor Dahlberg (Helsingfors), Annika Lepistö (Närpes), Julia Nouro-Ståhle (Esbo) och Otso Reijonen (Helsingfors).

På bilden från vänster: Svensk Ungdoms nyomvalda förbundsordförande Frida Sigfrids och förbundssekreterare Malin Lindholm.