Svensk Ungdoms 79:e kongress har enhälligt valt Julia Ståhle, 24, till förbundsordförande under söndagens förbundskongress. 

Ståhle, född och uppvuxen i Esbo, är politices kandidat och studerar statskunskap med förvaltning vid Helsingfors universitet. Hon har under de senaste två åren suttit i förbundets styrelse och kandiderade i det föregående kommunalvalet och välfärdsområdesvalet. Under sitt linjetal på förbundskongressen lyfte Ståhle fram de kommande riksdagsvalen och vikten av ung representation. 

–  Svensk Ungdom har alltid yrkat för en bred ung representation i varje val. Det ska vi återigen göra i det kommande riksdagsvalet. Unga är de som ofta faller utanför när olika intressen diskuteras och så ska det absolut inte vara. Det är viktigt att besluten som fattas är långsiktiga och hållbara. Därför behöver vi unga kandidater som brinner för ungas intressen och vågar ryta till om de teman som är av yttersta vikt för oss, sade Ståhle i linjetalet.

Under kommande verksamhetsår ser Ståhle också fram emot att vidareutveckla den sociala aspekten i förbundet efter en tid av mycket digital verksamhet.

– Ett förbund är ingenting utan dess medlemmar och jag anser att en av våra viktigaste uppgifter är att se till att våra medlemmar trivs och vill fortsätta utveckla den verksamhet som vi har, avslutade Ståhle.