Rättigheter och rättsskydd för transpersoner är ännu inte idag en självklarhet på grund av den nuvarande translagen. Svensk Ungdom har lämnat in en motion om translagen till Svenska folkpartiets partidag som inleds kommande veckoslut. Motionen kräver att de som har tvångssteriliserats under den nuvarande lagstiftningen, ska erhålla skadestånd och att ett tredje juridiskt kön ska införas i Finland. 

 – Personer som tillhör sexuella- och könsminoriteter lever en vardag som fortfarande begränsas av föråldrad lagstiftning, diskriminering och heteronormativitet. Att vår lagstiftning fortsättningsvis innehåller diskriminerande särbehandling, till exempel i form av tvångssterilisering, är oacceptabelt, säger Julia Ståhle, Svensk Ungdoms förbundsordförande.

Finland är ensamt i Norden i att kräva tvångssterilisering i samband med könskorrigering. I Sverige får personer som utsatts för tvångssterilisering erhålla skadestånd och i Finland har redan tidigare påbörjats en diskussion av en liknande modell. En reviderad version av translagen skulle ursprungligen behandlas av riksdagen 2020, men har i flera omgångar skjutits upp, och behandlingen är nu planerad till augusti. 

– Den nuvarande translagen är klart föråldrad och kränker transpersoners rättigheter. Att lagen nu håller på att revideras är positivt, och förhoppningsvis kommer inte behandlingen senareläggas ytterligare. För att rätta den skada som den gamla translagen orsakat bör ändå också skadestånd betalas till dem som tvingats sterilisera sig och ett tredje juridiskt kön ska införas i Finland, säger Ståhle 

För mer information: 
Julia Ståhle
0442831617