Frans Villanen, 27, kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Vasa valkrets. Villanen är bosatt i Vasa och nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Österbottens kretsstyrelsemöte under onsdagen. För tillfället är Villanen fullmäktige- och stadsstyrelseledamot i Vasa stad. 

Villanen vill framför allt arbeta för satsningar på morgondagens arbetskraft: barn, unga och studerande. Också välmående företag och en hållbar utveckling är viktiga frågor för Villanen.

– Vi lever i en tid där allt färre barn föds och befolkningen blir allt äldre. Därför är det extra viktigt att vi redan idag satsar på dem som ska hålla Finlands fana högt i framtiden. Jag kommer att jobba för ett välmående Finland med unga i fokus, där utbildningen ges tillräckliga resurser, där arbete belönas och där våra företag mår bra, säger Villanen.

Villanens är utbildad pedagogie magister och snart också politices magister. Hans studier och bakgrund inom studentkåren har medfört en djup insikt i frågor som berör studerande och unga överlag. Han ser bland annat dalande inlärningsresultat bland elever, kvoten för förstagångssökande inom högskolevärlden samt knappa resurser inom yrkesutbildningen som utmaningar som behöver tacklas under kommande period.

Förutom satsningar på utbildning vill Villanen arbeta för att Finlands näringsliv ska må bra. Välmående företag vågar investera, vilket skapar mera jobb. Ju större del av den arbetsföra befolkningen som arbetar, desto större är skatteintäkterna som bland annat går till utbildning och vård.

– I mig får Österbotten en pålitlig framtidsröst, avslutar Villanen.

Se de övriga SU-kandidaterna i riksdagsvalet på den här sidan.