Filip Schauman, 18, kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Egentliga Finland. Schauman är hemma från Åbo och är abiturient vid Katedralskolan. Han nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Egentliga Finlands kretsmöte den 30.11. Schauman har nyligen blivit invald till gemensamma kyrkofullmäktige i Åbo och församlingsrådet i Åbo svenska församling för perioden 2023–2026. 

–  Jag vill framför allt jobba för att de ungas röst ska föras fram på alla nivåer när det gäller beslutsfattande. I och med att jag varit aktiv inom studerandekårsverksamhet och ungdomsfullmäktigeledamot vill jag också fortsätta arbeta med skol- och utbildningsfrågor. Jag tillhör generationen som sedan barnsben fått höra om klimatförändringen, och därför vill jag också jobba för en trygg och hållbar framtid för vårt land, säger Schauman.

Tidigare har Schauman varit ungdomsfullmäktigeledamot i Åbo och ungdomsfullmäktigerepresentant i svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning. Schauman har också varit aktiv inom elev- och studerandekårsverksamhet i grundskolan och gymnasiet. Schauman anser att trygghet ska genomsyra hela samhället. 

– Jag vill jobba för en utbildningspolitik som motiverar elever och studerande på alla nivåer samt tryggar deras skolgång och stöder deras mentala hälsa. Social hållbarhet och trygghet ska befrämjas såväl bland unga som gamla, i allt från integrationspolitiken till välfärden. I miljöfrågor borde vi ta vara på den kunskap som redan finns i vårt land och satsa på innovationer och befrämja utvecklingen av fungerande processer. 

– Jag vill vara en kandidat som för fram ungas röst och arbetar för ett hållbart, tryggt och framåtsträvande Finland, avslutar Schauman.

Du hittar alla våra riksdagsvalskandidater i Egentliga Finland här. Vill du vara med och stödja Filip Schauman i kampanjen? Du kan ta kontakt med honom via verksamhetsledare Jannika Emaus på jannika@su.fi.

Här hittar du mer information om SFP:s valkampanj.