Det osynliga handikappet

Det osynliga handikappet

Per definition är ett handikapp en funktionsnedsättning, eller med en annan formulering en partiell eller total nedsättning av en fysisk eller psykisk förmåga eller en kombination av dessa. Individens förmåga ställs då i jämförelse med den genomsnittliga funktionen...