Låt folket plocka skräp!

År: 2017 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Juridik Enligt finsk lagstiftning måste finländare ta en kurs i vägsäkerhet för att vara behöriga skräpplockare. Kursen i sig är rätt så dyr (ca 200 €), och licensen är i kraft i...