Prata, inte piller!

Depressionsmedicinering har blivit allt vanligare sedan SSRI-mediciner (selective serotonin reuptake inhibitor, selektiva serotoninåterupptagningshämmare) etablerade sig på marknaden. Rätt använt lindrar de effektivt symptomen, men tyvärr har de blivit ett alternativ...