Regeringens planer att försämra anställningsskyddet för personer under 30 år kritiseras enhälligt av de politiska ungdomsförbunden. Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo anser att regeringens planer är diskriminerande och ogenomtänkta. Reformen ger unga en evig prövotid och sätter anställda i mindre företag i en sämre ställning.

– Regeringen beaktar inte alls det faktum att unga och framförallt lågutbildade män mår allt sämre och redan i dag alltför lätt faller mellan systemen så som dagens arbetsmarknad ser ut. Att diskriminera en hel åldersgrupp utan att garantera ett starkare socialskydd är ogenomtänkt och livsfarligt. En flexiblare arbetsmarknad ska gälla alla och inte enbart en samhällsgrupp, säger Christoffer Ingo.

Som lösning föreslår Svensk Ungdom införandet av en ungdomsreservering i beskattningen. En ungdomsreservering i beskattningen skulle betyda att till exempel små företag kunde få göra en extra reservering som motsvarar 30 procent av den ungas lönekostnader. De reserverade medlen skulle ”sättas åt sidan” utan att beskattas och skulle få användas till att finansiera investeringar. En ungdomsreservering skulle sporra företag till att anställa unga, i motsats till regeringens modell som straffar unga arbetstagare.

-På det här sättet skulle unga ses som mer attraktiva på arbetsmarknaden samtidigt som företagen ges en möjlighet att växa och därmed skapa fler arbetsplatser. Vi vill se en morot som minskar marginalisering och ökar sysselsättningsgraden, avslutar Ingo.