Peppi Wilson, förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom, blev på SFP i Egentliga Finlands extra kretsmöte den 31 oktober nominerad som riksdagsvalskandidat. Wilson kommer från Kimitoön och är bosatt i Rosala. Hon har även varit aktiv i ungdomspolitiken på Kimitoön och varit ordförande i Ungdomsparlamentet, och är nu medlem i Kimitoöns tekniska nämnd. Tidigare har hon också varit vice ordförande i Finlands Svenska Skolungdomsförbund.

– Jag vill under valkampanjen lyfta fram utbildning och ungas välmående. Enligt Magmas ungdomsbarometer mår många unga psykiskt dåligt och därför anser jag att förebyggande av psykisk ohälsa bland unga borde prioriteras inför kommande mandatperiod.

Wilson anser också att Finland borde utveckla sin säkerhetspolitik och på lång sikt gå med i Nato. Miljön är en annan viktig fråga hon vill jobba för.

– En ny rapport utgiven av WWF visar att läget är kritiskt för många av planetens vilda ryggradsdjur. Att det totala beståndet har minskat med 60 procent på 40 år är förödande. Det är vår generation som måste komma med lösningarna på miljö- och klimatproblemen.