Kronoby gymnasium korades under tisdag eftermiddag till vinnare i finalen Debattävlingen 2022. Det vinnande laget bestod av Ina Svenfelt, Daniel Lindgren och Fred Svenlin. På andra plats kom Ålands lyceum, på tredje plats Borgå gymnasium och på fjärde plats Kristinestads gymnasium. Debattävlingen ordnades av Svensk Ungdom och Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Frågan som debatterades under finalen löd “det borde vara obligatoriskt att skriva det andra inhemska språket i studentexamen”, där Kronoby gymnasium var pro och Ålands lyceum contra.

– Vi var inte beredda på det här! Vi kom för att ha roligt och så vann vi, säger Ina Svenfelt och Fred Svenlin om vinnarkänslan.
Finaldebattens ämne hade inte avslöjats på förhand, men det kändes ändå förhållandevis enkelt för Kronoby gymnasium att debattera om obligatoriska inhemska.

– Det är ett aktuellt ämne som är personligt för många så det gick bra, säger Daniel Lindgren om debattämnet.

Juryn som bedömde årets final bestod av Yles redaktör Heidi Finnilä, skådespelare och artistisk ledare för Kulturkarnevalen Mikael Andersson, förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund Alexandra Wegelius och Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids. Debatten leddes av HBL:s ledarskribent och journalist Torsten Fagerholm.

Domarkollegiet är glada över att finalen som skjutits fram ett par gånger på grund av pandemin äntligen kunde ordnas fysiskt. Det tyder på att det finns en iver och vilja hos de unga att få debattera. Alexandra Wegelius och Frida Sigfrids anser att nivån på årets Debattävling varit hög, och de har båda njutit av debatterna.

– Debattävlingen och framför allt debattfinalen visade i år att vi har många unga som är kunniga och intresserade då det kommer till samhällsfrågor. Debatt är en viktig del av vardagen oberoende vad man sysslar med och idag har deltagarna verkligen visat att de kan debattera. Vi vill gratulera Kronoby gymnasium för vinsten och tacka alla som deltagit i år trots pandemin, säger Sigfrids och Wegelius.

Syftet med den icke-partipolitiska tävlingen är att ge ungdomar en möjlighet att lära sig debattera samt få en inblick och engagera sig i samhällsfrågor. Det vinnande laget belönas med en kulturresa till Helsingfors