Oliver Lindqvist, 27 – Styrelsekandidat

Oliver Lindqvist, 27 – Styrelsekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? Politiska frågor som gäller jämlikhet. Mänskliga rättigheterna är nära mitt hjärta. Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse? För att ta upp frågor på jämlikhet som handlar om personer med funktionsnedsättning....
Emmi Piippo, 25 – Vice ordförandekandidat

Emmi Piippo, 25 – Vice ordförandekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? Jag är särskilt intresserad av frågor som berör social- och hälsovård, utbildning och jämlikhet. Med andra ord har jag ett stort intresse för socialpolitik och för hur vi kan skapa social trygghet i samhället. En högklassig...
Victor Dahlberg, 18 – Styrelsekandidat

Victor Dahlberg, 18 – Styrelsekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? För mig är utbildningspolitik, tvåspråkighet och företagsamhet viktiga politiska frågor. Jag tycker att skolväsendet är nyckeln till tvåspråkighetens fortlevnad och utveckling, samtidigt som företagsamhet borde kunna...
Otso Reijonen, 18 – Styrelsekandidat

Otso Reijonen, 18 – Styrelsekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? Jag är mest insatt och intresserad i utbildningspolitik, jämställdhetsfrågor och juridiska frågor. Inom utbildning håller jag störst koll på andra stadiet, och ungas välmående i skolvärlden. Finland är en av de mest jämlika...
Emilie Jäntti, 20 – Styrelsekandidat

Emilie Jäntti, 20 – Styrelsekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? För mig är utbildningspolitik, ungas välmående och ungas delaktighet i politiken mycket viktigt.Jag brinner också mycket för allt som ingår inom ramen av mänskliga rättigheter. Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms...
Julia Nouro-Ståhle, 23 – Styrelsekandidat

Julia Nouro-Ståhle, 23 – Styrelsekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? Jag brinner mest för internationella och utbildningspolitiska frågor, men anser att allting inom politiken fungerar i växelverkan och ser därför också framemot att utveckla mina kunskaper inom alla politiska delområden....