Mera integration på svenska!

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Invandringspolitik Invandrare, asylsökande, flyktingar och papperslösa har inte mycket tillgång till utbildning eller information på svenska. Dessa personer får närmast information på finska och...

Ungdomars psykiska hälsa – bekämpa, motverka, förebygg!

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Åboland Ämnesord: Ungas välmående Psykiska sjukdomar är sjukdomar som fastställs av en psykiater och existerar i flera olika former, t.ex. fobier, depression, personlighetsstörningar, panikångest,...

Bemötande av individer

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom I Helsingfors Ämnesord: Utbildning Då man hör ordet sexualkunskap tänker man kanske på könsorgan och sex, men sexualkunskap är mycket mera än bara det. Det handlar om hur man bemöter andra med respekt. Riksförbundet för...

Idrott åt alla!

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Svensk Ungdom I Helsingfors Ämnesord: Jämställdhet Många idrottsföreningar i Finland satsar märkbart mera, ända från ung ålder, på pojkar än flickor. Detta syns exempelvis på att man ger pojkarna bättre...

Nationellt patientregister

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom I Helsingfors Ämnesord: Hälsovård I dagens läge kan alla aktörer inom hälsovården välja sina egna patientregister. Detta orsakar tidvis att patientens information inte kan fås då den skulle behövas. Ifall valfriheten...

För en sund och ansvarsfull drogpolitik

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Internationella utskottet Ämnesord: Drogpolitik Drog- och missbrukspolitik är ännu tabubelagt i Finland, trots att vindarna vänt i stora delar av västvärlden. Forskning och rationalitet har överröstat den värdeladdade debatt som...