Öka kommuninvånarnas delaktighet i beslutsfattandet

Medborgarbudgeten är ett sätt för kommuninvånarna att föreslå idéer och sedan bestämma hur en viss del av kommunens pengar kan användas. Medborgarbudget ökar på demokratin genom att ge beslutanderätten till invånarna. Människor som bor på området vet också ofta bäst...

Sänk förvärvsinkomstskatten

Finlands skattesystem består av många olika former av skatter, dels av straffskatter och acciser, dels av inkomstskatter och dels av konsumtionsskatter. Skatterna har olika funktioner, men fungerar ändå i huvudsak som begränsningar av mänsklig verksamhet, för att...

Förbättra arbetsförhållanden i gig-ekonomin

I och med gigekonomins snabba framfart har en helt ny marknad, med helt nya tjänstevillkor, skapats. Företag som Wolt, Foodora och Uber har växt explosionsartat i Finland under de senaste åren. Samtidigt som marknaden erbjuder nya arbetsmöjligheter så är budens...

Försvara vår personliga integritet

Personlig integritet blir allt svårare att bibehålla i och med digitaliseringen och internet som samlar in data av allt man gör. När tekniken utvecklas snabbt och möjligheten att samla in information om privatpersoner blir allt lättare är det lätt för utomstående...

En rättvis väntetid för alla

Väntetiden för arbetslöshetsförmåner för individer utan examensstudier eller jobb är 21 veckor. Under denna tid bör individen försörja sig själv. Självrisktiden, för individer som avlagt examen efter gymnasiet eller grundskolan eller har uppfyllt arbetsvillkoret, är 5...