Öka vår vaccinationsgrad!

År 2019 beskrev WHO för första gången det ökade vaccinmotståndet som en av de tio största globala hälsoriskerna. Enligt en studie om tilltro till vaccin som Europeiska Kommissionen publicerade 2018 har förtroendet för att vacciner är säkra och effektiva minskat också...

Inför ett tredje juridiskt kön!

Enligt den nuvarande jämställdhetslagen förbjuds diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck, samtidigt som våra egna strukturer inte ger rum för personer som befinner sig utanför tvåkönsnormen. Enligt Finlands nuvarande lagstiftning kan en person...

Upptäck cancern i tid

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos finländska kvinnor och årligen insjuknar ca. 5 000 kvinnor i bröstcancer. Nästan var åttonde kvinna drabbas av sjukdomen. Risken för bröstcancer ökar med åldern; ungefär hälften av bröstcancerfallen upptäcks hos kvinnor...

Höj språkkompetensen på offentliga platser

Då man går in på köpcentret Dixi vid Dickursby järnvägsstation eller ringer till Dickursby hälsostation får man höra bruten svenska, såsom på många andra platser nuförtiden. På järnvägsstationen handlar det bara om konstigt uttalade ord, medan det vid hälsostationen...

Gör psykoterapi tillgängligt för alla!

I Finland måste människor med psykisk ohälsa skaffa sig en psykoterapeut. Att hitta en lämplig psykoterapeut är som att leta efter en nål i en höstack. Att springa på bekantningstillfällen ersätts inte av FPA utan är egen bekostade. I själva terapin måste man betala...

Öka kommuninvånarnas delaktighet i beslutsfattandet

Medborgarbudgeten är ett sätt för kommuninvånarna att föreslå idéer och sedan bestämma hur en viss del av kommunens pengar kan användas. Medborgarbudget ökar på demokratin genom att ge beslutanderätten till invånarna. Människor som bor på området vet också ofta bäst...