Perunat pöydälle

Potatis har länge varit en av världens mest populära råvaror och en av de nyttigaste. Men på senaste tiden har potatisen har blivit utkonkurrerad och behöver nu återfå sin status! Den är 99,9 procent fettfri och innehåller värdefulla vitaminer och fibrer. Skalet...

En aktuell påve till Finland

Den sittande påven har aldrig besökt Finland. Detta är är oacceptabelt och borde ändras på. År 2016 besökte den argentinskfödde påve Franciskus (född Jorge Mario Bergoglio) Lund i Sverige för att uppmärksamma att det var 500 år sedan reformationen inleddes. SU i...

Låt havremjölk heta havremjölk!

Konsumtionen och produktionen av växtbaserade drycker som används som komplement, eller som alternativ, till animaliska mjölkprodukter har ökat markant under det senaste decenniet. Växtbaserade alternativ till animaliska mejeriprodukter får enligt lagstiftning i...

Fler gratis återvinningsstationer!

Skärgården är ett av våra värdefullaste naturarv, ett hem till finländare och ett resurs för företagande. Skärgårdshavet lockar till sig både inhemskt och utländsk turism till skärgårdens och deras gästhamnar. För att bevara den unika marina miljön både över och under...

Underlätta sortering i praktiken

Finland kan och bör bli bättre på att återvinna avfall. Återvinning minskar mängden råmaterial som utvinns ur naturen och samtidigt minskar vårt ekologiska fotavtryck. En hög återvinningsgrad minskar de sammanlagda koldioxidutsläppen och man sparar både energi och...