Hållbar bostadspolitik

När man bygger måste vi i framtiden tänka långsiktigt. Storstäderna i Finland kommer att fortsätta att växa och bostadspriserna kommer att fortsätta stiga. Vi vill få ner priserna samtidigt som vi vill att man bygger klimatsmart och för morgondagens behov där...

Minska trafikolyckor orsakade av hjort

I Finland skedde 2018 12 000 viltdjursolyckor, varav 7000 av dem var med hjortdjur (1). Sydvästra Finland har en hög täckning av olyckor som orsakar mycket materiell skada för fordon och risker för människor. I Raseborg förekom högst antal viltkrockar på 365, Salo...

Jord- och skogsbruk och klimatförändringen

Riksdagsvalet 2019 var långt ett klimatval. I media lyftes jordbruket upp som en av de största bovarna,trots att dess andel är ca 10% av Finlands totala utsläpp. Finlands jord och skogsbruk är väldigt effektiva. Skogen växte med ca 107 miljoner m3 per år och det...

Jordbrukarnas lönsamhet måste öka

I Finland har vi en effektiv jordbrukarkår som odlar på ett mer klimatvänligt sätt än många, både sett på mängden växthusgas och på vattenanvändning. Men att stå på konkursens rand och kämpa mot dålig lönsamhet så finns inte pengar att göra de förändringar som krävs...

Naturbete

Kulturlandskapen i Finland minskar i rask takt och detta utgör ett stort hot mot vår biologiska mångfald. Hagmarker, strandängar och vildängar har minskat kraftigt vilket har lett till att skalbaggar, fjärilar, trollsländor och andra insekters mist sina naturliga...

Stoppa inte framtidens matutveckling!

År: 2019 Sommaren 2018 tolkade European Court of Justice att nya generationen av bioteknologiska genediteringsmetoder berörs av EU:s reglering av GMO:s (genetiskt modifierade organismer). EU:s nuvarande regleringar skrevs nästintill 20 år sedan i en tid då modifiering...