Vad är en motion?

En motion är ett förslag på vad SU ska tycka i olika frågor och vad SU ska arbeta för. En motion kan handla om vilka politiska frågor som helst.
Tycker du att SU borde arbeta för en specifik fråga eller att SU ska tycka på ett visst sätt i en fråga? Vill du ändra på något i SU:s politik eller införa någonting nytt? Då ska du lämna in en motion.

Motioner enligt årtal

20192018201720162015

lokalt_foreningsguide_ikon

Motioner 2017

 

lokalt_foreningsguide_ikon

Motioner 2016

 

lokalt_foreningsguide_ikon

Motioner 2015

SU:s motioner

För tillfället hittar du våra motioner i PDF-format i den vänstra balken.

Om du vill lämna in en motion kan du göra det här 

Deadline för motioner till nästa kongress är den 9 februari 2019.

Motioner kan lämnas in av medlemmar, lokalavdelningar, kretsar eller utskott.